SG Bán Note 9 xanh dương hàng SSVN 512GB/8GB RAM

emthizhardwarez

Junior Member
Đã bán
 

Attachments

 • 14713858_20200311_213631.jpg
  14713858_20200311_213631.jpg
  539.2 KB · Views: 48
 • 14713859_20200311_213533.jpg
  14713859_20200311_213533.jpg
  333.6 KB · Views: 50
 • 14713860_20200311_213526.jpg
  14713860_20200311_213526.jpg
  321 KB · Views: 47
 • 14713861_20200311_213455.jpg
  14713861_20200311_213455.jpg
  567.4 KB · Views: 49
 • 14713862_20200311_213423.jpg
  14713862_20200311_213423.jpg
  425.2 KB · Views: 46
Last edited:
Top