TQ Bán Phim Võ Thuật Hong Kong Xưa của hãng Phim Shaw Brothers và các Hãng Phim Xưa Khác

maivuan

Member
Bạn nào mua thì liên hệ với mình: 0908 292 647 gặp An.
Địa Chỉ Mua Phim : 666/91 Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận5 ,TPHCM (Gần cầu chữ Y)


Phim Hồng Kông Xưa - The Blood Of Dragon (1971) - Võ Lâm Đệ Nhất Truy Mệnh Thương
Phim Cũ của HongKong - Không Có Phụ Đề
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Vương Vũ đóng)
[B] Phim Hồng Kông Xưa - The Black Tavern (1972) - Hắc Điếm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Thi Tư, Cốc Phong đóng)[/B]
[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - The Flying Dagger (1969) - Phi Đao Thủ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Trịnh Phối Phối, La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Master Of The Flying Guillotine (1975) - Bích Huyết Tử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Vương Vũ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Temple (1976) - Thiếu Lâm Tự
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Khương Đại Vệ, Địch Long và Phó Thanh đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Mad Monkey KungFu (1979) - Phong Hầu Quyền
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Delightful Forest (1972) - Võ Tòng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Heroes Of The East (1977) - Anh Hùng Phương Đông
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Lưu Gia Huy và Sương Điền Bảo Chiêu đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Hand Lock (1977) - Thập Tự Tảo Hầu Thủ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Khương Đại Vệ và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Angry Guest (1972) - Ác Khách (hay Tân Vô Địch Quyền Vương)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ và Sương Điền Bảo Chiêu đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Four Rider (1972) - Tứ Kỵ Sỹ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Quang Thái và Sương Điền Bảo Chiêu đóng)


[IMG]


Phim Hồng Kông Xưa - The Pirate (1973) - Đại Hải Tặc
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - One Armed Swordsman (1967) - Độc Thủ Đại Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)
[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Return Of The One Armed Swordsman (1968) - Độc Thủ Đại Hiệp Tái Xuất Giang Hồ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - The Web Of Death (1976) - Ngũ Độc Thiên La
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Finger Of Doom (1971) - Thái Âm Chỉ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lăng Ba, Kim Hán đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Avenging Eagle (1977) - Lãnh Huyết Thập Tam Ưng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Legendary Weapons Of China (1980) - Thập Bát Ban Võ Nghệ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lưu Gia Huy Và Lưu Gia Lương đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Legend Of The Bat (1977) - Sở Lưu Hương : Biến Bức Truyền Kỳ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Golden Swallow (1967) - Kim Yến Tử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ, Trịnh Phối Phối và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Demon Of The Lute (1983) - Lục Chỉ Cầm Ma
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Jade Faced Assassin (1971) - Tuyệt Đại Song Kiều
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phan Nghinh Tử đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Martial Arts (1974) - Thiếu Lâm Hồng Gia Quyền
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Soul Of The Sword (1977) - Sát Tuyệt
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Abbot (1979) - Thiếu Lâm Anh Hùng Bảng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Full Moon Scimitar (1979) - Viên Nguyệt Loan Đao
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Five Element Ninjas (1982) - Ngũ Độn Nhẫn Thuật
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Huệ Mẫn, La Mãng, Trình Thiên Tứ đóng)

[IMG]
[IMG]

Giới thiệu phim:
Một võ sĩ trẻ tìm cách trả thù Ninja vì đã gây ra cái chết cho sự phụ và các anh em của mình. Trên đường đi anh có thêm những người anh em mới và họ phải đối mặt với 5 Ninja: Gỗ, Trái Đất, Vàng, Nước và Lửa.

Phim Hồng Kông Xưa - The Magnificent Trio (1966) - Biên Thành Tam Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Trail Of The Broken Blade (1967) - Đoạn Trường Kiếm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Temple Of The Red Lotus (1965) - Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Clan Of Amazons (1977) - Lục Tiểu Phụng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Nhạc Huê và Thi Tư đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Buddha's Palm (1982) - Như Lai Thần Chưởng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Clans Of Intrigue (1977) - Sở Lưu Hương
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Twelve Gold Medallions (1970) - Thập Nhị Kim Bài
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Deadly Duo (1971) - Song Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Man Of Iron (1972) - Thù Liên Hoàn
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc (1972)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 2 phần gồm 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Quang Thái đóng)

Phần 1 : Lương Sơn Tụ Nghĩa (1972)
Phần 2 : Đảng Khấu Chí (1975)


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Young Rebel (1973) - Hậu Sinh
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Tân Thập Tam Thái Bảo (1984)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ, Địch Long, Khương Đại Vệ, Lưu Đức Hòa đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Mã Vĩnh Trinh (1972)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ và Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Xưa - Hiệp Sĩ Mù Đấu Với Cao Thủ Cờ (1967)
Phim Cũ của Nhật Bản - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

Phim Xưa - Hiệp Sĩ Mù (1973)
Phim Cũ của Nhật Bản - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Xưa - Hiệp Sĩ Mù Quyết Chiến Độc Thủ Đại Hiệp (1974)
">Hiệp Sĩ Mù đấu với Độc Thủ Đại Hiệp (do Vương Vũ đóng)
Phim Cũ của Nhật Bản - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Seven Samurai (1954) - 7 Võ Sỹ Đạo
Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
[IMG]
Samurai I (1954)
Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[[IMG]https://forums.voz.vn/images/smilies/Off/byebye.gif
feel_good.gif
sweat.gif
beauty.gif
 

maivuan

Member
Phim Hồng Kông Xưa - The Naval Commandos (1977) - Hải Xa Đột Kích
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ và Phó Thanh đóng)


Phim Hồng Kông Xưa - The Golden Knight (1970) - Kim Y Đại Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Hà Lợi Lợi và Thư Phối Phối đóng)
[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - The Shaolin Avengers (1976) - Thiếu Lâm Rửa Hận
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lưu Gia Huy và Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Magnificent Wanderers (1977) - Giang Hồ Hán Tử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ và Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Man From Hong Kong (1975) - Đặc Cảnh Hồng Kông
Phim Cũ của HongKong - Không Có Phụ Đề
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ và Hồng Kim Bảo đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Killer Meteors (1976) - Sát Thủ
Phim Cũ của HongKong - Không Có Phụ Đề
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ và Thành Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - One Armed Boxer (1971) - Độc Thủ Quyền Vương
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Assassin (1967) - Đại Sát Tinh
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Daredevils (1979) - Đội Quyền Tạp Kỷ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Mantis (1977) - Thiếu Lâm Đường Lang Quyền
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Khương Đại Vệ và Lưu Gia Huy đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Rescuers (1979) - Giải Thoát Thiếu Lâm Tự
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Ten Tiger From KwangTung (1979) - Quảng Đông Thập Hổ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long và Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The 18 Bronzemen (1976) - Thập Bát Đồng Nhân
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Huỳnh Gia Đạt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Blazing Temple (1976) - Hỏa Thiêu Thiếu Lâm Tự
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Huỳnh Gia Đạt và Gia Lăng đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Bloody Escape (1975) - Lối Thoát Đẫm Máu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái đóng )
[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Judgment Of An Assassin (1977) - Quyết Sát Lệnh
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Disciples Of Shaolin (1975) - Các Môn Đồ Thiếu Lâm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh đóng vai Phương Thế Ngọc)

Trong Phim Phó Thanh múa bài Thiết Tuyến Quyền
[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The New One Armed Swordsman (1971) - Tân Độc Thủ Đại Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ và Lý Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Savage Five (1974) - Ngũ Hổ Tướng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Vương Chung và Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Blood Brothers (1973) - Thích Mã
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ và Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Mad Monkey KungFu (1979) - Phong Hầu Quyền
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Heroes Two (1974) - Thiếu Lâm Song Hùng (Hồng Hy Quan và Phương Thế Ngọc)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh và Trần Quang Thái đóng)
Trong Phim Phó Thanh và Trần Quang Thái múa bài Hổ Hạc Song Hình Quyền

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Heaven And Hell (1979)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh và Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Five Tough Guys (1974) - Ngũ Đại Hảo Hán
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Five Shaolin Masters (1974) - Thiếu Lâm Ngũ Hổ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Phó Thanh và Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Two Champions Of Shaolin (1980) - Thiếu Lâm Quyết Đấu Võ Đang
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Broken Oath (1977)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Mao Anh và Lương Tiểu Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Duel (1971) - Đại Quyết Đấu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long và Khương Đại Vệ đóng)
[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Executioners From Shaolin (1977) - Hồng Hy Quan
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Trần Quang Thái và Lưu Gia Huy đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Boxer Rebellion (1976) - Võ Sĩ Nổi Loạn
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh và Lương Gia Nhân đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Enter The Fat Dragon (1976) - Phì Long Quá Giang
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Hồng Kim Bảo đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Flag Of Iron (1980) - Thiết Kỳ Môn
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - King Boxer (1972) - Thiết Sa Chưởng (hay Thiên Hạ Đệ Nhất Quyền)]
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt và Trần Tinh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Legend Of The 7 Golden Vampires (1974) - 7 Tử Thi Bằng Vàng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Singing Killer (1970) - Tiểu Sát Tinh (hay Thiết Quyền Ca Sỹ)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ, Địch Long, Vương Chung, Trần Tinh, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Master Of KungFu (1973) - Bậc Thầy KungFu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Cốc Phong đóng)
[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - The Wandering Swordsman (1970) - Du Hiệp Nhi
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ, Trần Tinh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Flying Guillotine (1975) - Thanh Cung Đại Sát Thủ (Phần 1)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái, Thi Tư, Cốc Phong, Vương Chung đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Flying Guillotine 2 (1977) - Thanh Cung Đại Sát Thủ (Phần 2)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Thi Tư, La Liệt, Cốc Phong, Vương Chung đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Bamboo House Of Dolls (1973) - Trại Nữ Tù Binh
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Seven Man Army (1976) - Bát Đạo Lâu Tử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Quang Thái, Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Warriors Two (1979) - Song Chiến
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Hồng Kim Bảo đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Seven Grand Masters (1977) - Thất Đại Cao Thủ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Death Duel Of Kungfu (1979)
Phim Cũ của HongKong - Không Có Phụ Đề
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Heroic Ones (1970) - Thập Tam Thái Bảo
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long Và Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Pursuit Of Vengeance (1977) - Thiên **** Minh Nguyệt Đao
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long Và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Iron Fisted Monk (1977)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Hồng Kim Bảo đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Magnificent Butcher (1979) - Lâm Thế Vinh
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Challenge Of The Master (1976) - Hoàng Phi Hồng Thách Đấu Lục A Thái
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái và Lưu Gia Huy đóng)

[IMG]
 

maivuan

Member
Phim Hồng Kông Xưa - Men From The Monastery (1974) - Thiếu Lâm Huynh Đệ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái và Phó Thanh đóng )Phim Hồng Kông Xưa - King Eagle (1971) - Ưng Vương
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The 36th Chamber Of Shaolin (1977) - 36 Bài Quyền Thiếu Lâm hay Thiếu Lâm 36 Phòng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lưu Gia Huy đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The 14 Amazons (1972) - Thập Tứ Nữ Anh Hào
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Chinese Boxer (1970) - Long Hổ Quyết Đấu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ, Trần Tinh và La Liệt đóng)

[IMG]
trong phim Long Hổ quyết đấu La Liệt đóng vai 1 gã lưu manh bội phản sư môn, rước võ sĩ Nhật bản về tiêu diệt môn phái làm cho 1 hiệp sĩ (do Vương Vũ đóng ) phải nổi giận phục thù.

Phim Hồng Kông Xưa - The Condemned (1976) - Tử Tù
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Deadly Breaking Sword (1979) - Phong Lưu Đoạn Kiếm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Phó Thanh đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Golden Lion (1973) - Kim Mao Sư Vương
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lý Thanh đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The KungFu Instructor (1979) - Giáo Đầu Kungfu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Triệu Nhã Chi và Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Jade Tiger (1977) - Bạch Ngọc Lão Hổ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Nhạc Huê và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Imperial Swordsman (1972) - Đại Nội Kiếm Khách
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Magnificent Ruffians (1979) - Cao Thủ Giang Hồ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Vengeance (1970) - Phục Thù
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ và Trần Quang Thái đóng)


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Trilogy Of Swordsmanship (1972) - Quần Anh Hội
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ và La Liệt đóng )
[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - The Lotus Lamp (1965) - Bảo Liên Đăng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lâm Đại, Trịnh Phối Phối, Lý Thanh, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Lady General Hua Mu Lan (1963) - Hoa Mộc Lan
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lăng Ba đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - A Maid From Heaven (1963) - Thất Tiên Nữ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lăng Ba, Phan Nghinh Tử, Trần Lệ Lệ đóng)

[IMG]
[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Dragon Inn (1967) - Long Môn Lữ Quán
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Bạch Ưng, Thạch Tuấn, Thượng Quan Linh Phụng đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Madame White Snake (1962) - Thanh Xà Bạch Xà
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lâm Đại đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Na Tra (1974)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Phó Thanh đóng )

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Drug Addicts (1974) - Người Yêu Phù Dung
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long và Vương Chung đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Delinquent (1973) - Tuổi Đời Phóng Đãng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Chung đóng)

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - The Fugitive (1972) - Kẻ Vong Mạng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt ,Cốc Phong và Lý Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Eastern Condors (1986) - Anh Hùng Đặc Vụ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Sương Điền Bảo Chiêu, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu đóng)

[IMG]
 

maivuan

Member
Phim Hồng Kông Xưa - Mãnh Hổ Cuồng Long (1972)
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Tinh, Trần Quang Thái đóng)Phim Hồng Kông Xưa - Have Sword Will Travel (1969) - Bảo Tiêu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh, Cốc Phong, Lý Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Eight Diagram Pole Fighter (1983) - Ngũ Lang Bát Quái Côn
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lưu Gia Huy và Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (1967)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Lăng Ba Và Lạc Đế đóng)

[IMG]
Đây là một phim ca nhạc cũ thời 1960 của hãng SHAW BROTHERS (Thiệu Thị) do người đẹp cổ điển Lạc Đế và tài tử Lăng Ba thủ diễn, ca theo lối Hoàng Mai opera (xuất phát từ tỉnh An Huy) rất thịnh hành trong các phim Trung Hoa thời đó. Phim rất ăn khách ở miền Nam Việt Nam (những tối chiếu phim này rạp chiếu bóng hầu như không còn chỗ đứng) và là nguồn cảm hứng cho ra đời tuồng cải lương Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Lạc Đế sanh vào tháng 8 năm 1937 tại Thượng Hải, bắt đầu bước chân vào làng điện ảnh năm 1953. Sắc đẹp của nàng đã được nhiều khán giả cho là cái đẹp cổ điển của người Á Đông và nàng rất được khán thính giả yêu chuộng từ châu Á đến châu Âu. Trong thời gian hoạt động, nàng đóng cho 3 hãng phim: Great Wall Film Productions từ năm 53 đến 58, sau đó là Shaw Brothers từ 58 đến 64 và Motion Pictures & General Investments Ltd từ 64 đến 68. Nhưng trong 3 hãng phim, chỉ có những phim nàng đóng cho Shaw Brothers là còn được nhiều người biết đến.

Trong năm 1962, nàng xuất hiện trong phim Hồng Lâu Mộng vai Đại Ngọc đã làm nhiều người khóc đến sưng nước mắt. Cũng trong năm này, nàng thành hôn với tài tử Trần Hồ, một tên tuổi lớn nhất thời bấy giờ.

Vào năm 1963, hãng Shaw cho ra đời phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài với một khuôn mặt mới là Lăng Ba. Trong phim này, Lăng Ba giả trai đóng vai Lương Sơn Bá vì tài tử nam thời đó ko ai ca được, và Lạc Đế thủ vai Chúc Anh Đài. Cuốn phim thành công đến độ nhiều người nói họ đã từng xem cuốn phim này đến 100 lần. Phim cũng đã đưa Lăng Ba lên đỉnh cao và nàng đã trở thành một tài tử lừng lẫy của Shaw Brothers.

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài được xem như là Cuốn Theo Chiều Gió của Á Châu và đã đoạt 5 giải Kim Mã. Nhưng sau đó vài năm thì Lạc Đế và Trần Hồ ly dị vào năm 1967 vì thói trăng hoa của nam tài tử này. Năm sau, 1968, sau 1 năm sống trong khép kín vì căn bệnh trầm cảm, nàng đã quyên sinh để lại một niềm thương cảm lớn lao cho bao người ái mộ. Thời bấy giờ ngoài Lạc Đế còn có Lâm Đại - là hai ngôi sao nổi danh nhất, cũng vì một buồn phiền trong gia đình, Lâm Đại đã quyên sinh 5 tháng trước ngày sinh nhật thứ 30, hàng vạn người tại Hong Kong đã đến dự tang lễ để tiếc thương cho một tài danh quá xuất sắc nhưng lại quá bạc mệnh. Lạc Đế và Lâm Đại cùng mất cách nhau chỉ vài tháng làm cho ngành điện ảnh của Trung Hoa phải chịu một thiệt thòi lớn.

Phim Hồng Kông Xưa - Brother Five (1981) - Ngũ Hổ Đồ Long
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt, Trịnh Phối Phối, Nhạc Huê đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Return Of The Sentimental Swordsman (1981) - Ma Kiếm Hiệp Tình
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Phó Thanh, La Liệt, Cốc Phong, Nhạc Huê đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Intruders (1983) - Quyết Chiến Thiếu Lâm Tự
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Sword Of Swords (1968) - Thần Đao
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Swordsman And Enchatress (1978) - Tiêu Thập Nhất Lang
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Convict Killer (1980) - Tam Thiết Xích
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Shaolin Prince (1983) - Hoàng Tử Thiếu Lâm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long và Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Friends (1974) - Bằng Hữu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ và Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Duel Of Fist (1971) - Quyền Kích (hay Vô Địch Quyền Vương)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ , Địch Long, Trần Tinh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Angry Guest (1972) - Ác Khách (hay Tân Vô Địch Quyền Vương)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do các Diễn Viên : Địch Long, Trần Tinh, Khương Đại Vệ và Sương Điền Bảo Chiêu đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Dead End (1969) - Xử Giác
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ , Địch Long, Lý Thanh đóng)
[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Young People (1972) - Tuổi Trẻ Thời Đại
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ , Địch Long, Trần Quang Thái, Vương Trung đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Twin Swords (1965) - Giang Hồ Kỳ Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ , La Liệt, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Sword And The Lute (1967) - Cầm Kiếm Ân Thù
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Vương Vũ , La Liệt, Nhạc Huê đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Invisible Fist (1969) - Thiết Thủ Vô Tình
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ , La Liệt,Trần Tinh, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Ninja Hunter (1984) - Thiết Bố Sam
Phim Cũ của HongKong - Không Có Phụ Đề
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Sting Of The Dragon Masters (1973)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Mao Anh, Hồng Kim Bảo đóng)

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Lady KungFu (Hapkido) (1972) - Hiệp Khí Đạo
Phim Cũ của HongKong - Thuyết Minh Và Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Mao Anh, Huỳnh Gia Đạt, Hồng Kim Bảo, Lương Tiểu Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Little Dragon Maiden (1983) - Thần Điêu Đại Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trương Quốc Vinh, Trần Quang Thái , La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Sentimental Swordsman (1977) - Kiếm Khách Vô Tình
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Hidden Power Of Dragon Sabre (1984) - Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Nhị Đông Thăng, La Liệt, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Treasure Hunters (1981)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh và Lưu Gia Huy đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Roving Swordsman (1983)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Life Gamble (1979) - Sinh Tử Chiến
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Death Duel (1977) - Bảo Kiếm Tam Thiếu Gia
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Dragon Missile (1976) - Phi Long Trảm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Mighty One (1971)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lăng Ba đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Cat Và Rat (1982) - Ngự Miêu Tam Hí Cầm Mao Thử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh, Trịnh Thiếu Thu và Lưu Gia Huy đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Marco Polo (1975)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh và Lương Gia Nhân đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Valley Of The Fangs (1970)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt và Lý Thanh đóng)

[RIGHT] [URL='https://forums.voz.vn/editpost.php?do=editpost&p=81094920'][IMG alt="Edit/Delete Message"]https://forums.voz.vn/images/buttons/edit.gif[/URL][/RIGHT]
 

maivuan

Member
Phim Hồng Kông Xưa - The Proud Twins (1979) - Song Hùng Kỳ Hiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh đóng)Phim Hồng Kông Xưa - The Protectors (1975) - Người Bảo Vệ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The New Shaolin Boxers (1976)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Oath Of Death (1971) - Vạn Tiễn Xuyên Tâm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : La Liệt, Điền Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Murder Plot (1979) - Khổng Tước Vương Triều
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ, Vương Chung, La Liệt, Từ Thiếu Cường đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Chinatown Kid (1977) - Đường Nhân Giai Tiểu Tử
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh đóng)

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Crippled Avengers (1978) - Tàn Khuyết
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái đóng)

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Armour Of God (1987) - Áo Giáp Thượng Đế
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Thành Long đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - In The Line Of Duty IV (1989) - Tiêu Diệt Nhân Chứng
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Chung Tử Đơn và Dương Lệ Thanh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Iron Angels 3 (1989) - Thiên Sứ Hành Động
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lý Thái Phụng và Phương Trung Tín đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Mr Vampire 4 (1988) - Pháp Sư Diệt Ma
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Inspector Wear Skirts (1988) - Nữ Cảnh Sát Đặc Nhiệm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Return Of The Bastard Swordman (1984)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái Và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Clan Feuds (1982) - Đại Kỳ Anh Hùng Truyện
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long đóng)


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Duel To The Death (1982) - Song Long Quyết Tử
Phim Cũ của HongKong - Thuyết Minh Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Lưu Tùng Nhân, Cao Hùng và Từ Thiếu Cường đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Heroes Shed No Tears (1980) - Anh Hùng Vô Lệ
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh Và Cốc Phong đóng)

[IMG]
Phim Hồng Kông Xưa - Human Lanterns (1982) - Lồng Đèn Da Người
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái Và La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Samurai Xưa - Ninja Wars (1982)
Phim Nhật - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Master Strikes Back (1985)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch long, Cốc Phong đóng)


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Goddess Of Mercy (1967) - Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Emperor And His Brother (1981) - Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch long, La Liệt và Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Opium And The Kungfu Master (1984) - Hồng Quyền Đại Sư
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Việt
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch long và Trần Quang Thái đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - My Rebellious Son (1982)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh, Cốc Phong đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Mercenaries From Hong Kong (1983)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Killer Constable (1980) - Vạn Nhân Trãm
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái, Cốc Phong, Bạch Bưu đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Long Road To Gallantry (1984)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Trần Quang Thái, Hà Gia Kính, Quan Chi Lâm đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - The Himalayan (1976)
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 2DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 40k
(Phim Do Diễn Viên : Đàm Đạo Lương, Mao Anh và Trần Tinh đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Generation Gap (1973) - Tạo Phản
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, Khương Đại Vệ, Trần Mỹ Linh, Phó Thanh, La Liệt đóng)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Anh Hùng Xạ Điêu
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 4DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 80k
(Phim Do Diễn Viên : Phó Thanh đóng)

The Brave Archer (1977)
The Brave Archer II (1978)
The Brave Archer III (1981)
The Brave Archer IV (1982)

[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Perils Of The Sentimental Swordsman (1982) - U Linh Sơn Trang
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên : Địch Long, La Liệt đóng)


[IMG]

Phim Hồng Kông Xưa - Rendezvous With Death (1980) - Thỉnh Thiệp
Phim Cũ của HongKong - Phụ Đề Tiếng Anh
Trọn bộ 1DVD xem được trên đầu DVD bình thường giá 20k
(Phim Do Diễn Viên :Trần Quang Thái, La Liệt và Cốc Phong đóng)

[IMG]

[RIGHT] [URL='https://forums.voz.vn/editpost.php?do=editpost&p=81094963'][IMG alt="Edit/Delete Message"]https://forums.voz.vn/images/buttons/edit.gif[/URL][/RIGHT]
 

maivuan

Member
Bạn nào mua thì liên hệ với mình: 0908 292 647 gặp An.
Địa Chỉ Mua Phim : 666/91 Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận5 ,TPHCM (Gần cầu chữ Y)
 

maivuan

Member
Bạn nào mua thì liên hệ với mình: 0908 292 647 gặp An.
Địa Chỉ Mua Phim : 666/91 Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận5 ,TPHCM (Gần cầu chữ Y)
 
Top