SG bán phụ kiện PC

dmt2017

Junior Member
Bán Phụ kiện cho PC

1. Riser 1x to 16x Giá 100K
20200420_d23bc7caa939d0fb823537bb9edcae2d_1587373128.jpg

20200420_d718aeb75f07b1b5f635ad271cbd3504_1587373135.jpg


2. Cross Fire loại 1 Giá 100K
20200420_01d5ecb9e4c5ebe7fbec4e6842f201ae_1587373143.jpg

20200420_5a45028ea6e6fd924e000f1656f7fe87_1587373149.jpg

20200420_e2a3268026cdc66633fd8bf59f7660d5_1587373155.jpg

3. Cross Fire loại 2 Giá 50K
20200420_520ff828cbf29ecf5595f8a0adb17885_1587373162.jpg

20200420_5eee675e39492235ba2c09e0e868f9bc_1587373168.jpg

20200420_5c06893bf2ae819cbeae52e7e466f498_1587373174.jpg


4. Cáp DMS 56 To 2 DVI 100K
20200420_306a54aa8c42e4bb4c9441172e2cad18_1587373449.jpg5. Cáp Display Port To DVI 100K

20200420_bc16f9a3c65fea4ab2a4a3ae924aabe2_1587373330.jpg

20200420_6614e059a3bc59785186f62088d22160_1587373336.jpg

6. FE chặn Main Giga X99 SLI 100K
20200420_ce0eb42ea93893edb977a1ce2a66f0ec_1587373428.jpg

20200420_3359bba2960c9aeb68597b853c998aa9_1587373437.jpg

7. Cáp Sas 1 to 4 150K
20200420_44cde381735ac9b85b71c37257fbff31_1587373317.jpg

20200420_8198b626cf22eb3e0e971af900c7a0c3_1587373324.jpg


8. Pad gắn tản nhiệt CPU Intel Socket 115X 50K
20200420_38edc73d0090e8e6c299d804d1d6eafd_1587373300.jpg

20200420_9203b98a6fce2a4e69c262491501e11f_1587373307.jpg


Nếu ai cần xin liên hệ 0947884542 Gặp Anh Đức

Xin đừng nhắn tin sẽ không trả lời tin nhắn !!!
 
Top