HN bán r9 3900x chính hãng

Pinguin

Member

Attachments

  • 20200528_232347.jpg
    20200528_232347.jpg
    132 KB · Views: 38
Top