HN Bán RTX 2060 full box

thanhlata202

Junior Member
Bay cả dàn còn xót lại
  • Asus RTX 2060 BH 10/2022 giá : 6790k
  • Chuột MM711 new seak chưa dùng giá : 890k
Zalo: 09bốn8.233.233
 
Top