HN Bán- rx 570 8g msi amor full bh 7/2021

quanghuy8x

Senior Member
Rx 570 8G msi amor fullbox còn bh hãng 7/2021
Giá: 7500k
0866624268
Thanh xuân - hn
 

Attachments

 • C8B181D8-7678-4735-88CD-E9137411911D.jpeg
  C8B181D8-7678-4735-88CD-E9137411911D.jpeg
  457.5 KB · Views: 29
 • 40F830C8-CECF-44AD-A641-E71EF44EE082.jpeg
  40F830C8-CECF-44AD-A641-E71EF44EE082.jpeg
  406.4 KB · Views: 30
 • 64BD9D85-0F42-42E4-BCAA-D34F4C18AE3F.jpeg
  64BD9D85-0F42-42E4-BCAA-D34F4C18AE3F.jpeg
  516.5 KB · Views: 29
 • 02E5ABB6-6522-4E48-B1B5-A39566D58D98.jpeg
  02E5ABB6-6522-4E48-B1B5-A39566D58D98.jpeg
  435.7 KB · Views: 29
 • 279F5861-C4E8-4897-9D3A-E99A84D94741.jpeg
  279F5861-C4E8-4897-9D3A-E99A84D94741.jpeg
  380.1 KB · Views: 30
Top