HN Bán RX570 4G còn bảo hành 2023

Bán RX570 4G giá 5,5tr. Fullbox còn bảo hành 2023
LH: 0389033188
Địa chỉ: Long Biên Hà Nội
9HhovnR.jpg


Gửi từ OnePlus GM1910 bằng vozFApp

Bản này là bản ITX 1 fan nha các bác.

Gửi từ OnePlus GM1910 bằng vozFApp
 
Top