HN Bán Sl mỗi loại 10 , VGA Galax 1050 ,Ram KingMax 8G/2400 , Màn LG 24" , Nguồn Huntkey 450W tất cả còn Bh 6/2021 .

daphuongtien

Junior Member
Nguồn Huntkey 450W còn Bh 6/2021 ( SL 10 ) = 300K / 1 chú .
---------
Bác free ship cho em 1 cái trên qua Lò Đúc nhé.
Alo 098 ba ba chin 8276
 
Top