TQ Bán tài khoản giao tiếp tiếng anh 1-1 với người bản xứ Cambly

Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 

thungnuoc1951

Senior Member
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
anh zai cho e xin zalo anh zai ạ
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn và chúc một ngày vui . Inbox mình để show proof cho nha
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn
 
Hiện tại bên mình đang bán gói học online trên Cambly. Bạn sẽ chỉ phải bỏ ra 420k để sở hữu toàn bộ khóa học với 12 buổi ( 35k/1 buổi nếu mua lẻ ), thời lượng mỗi buổi học lên đến 30 phút. Hiện tại mức giá rẻ nhất của một khóa học trên Cambly là 2tr250k và chỉ bao gồm 8 buổi học với thời lượng mỗi buổi học là 30 phút. Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ lại với mình nhé, Mình gửi tk học thử FREE ạ. Cảm ơn
 
Top