SG Bán VGA đợt 2, màn LG 27GP95R 2nd (update thường xuyên)

Cập nhật sản phẩm thêm số 15/ Colorful RTX 3070ti Ultra white bh đầu 10/2025 networkhub fullbox - giá 9tr2
 
Cập nhật ngày 16/03/2025 số 4/ Zotac 2060 super 8gb bh 20/05/2025 tại namthaipc hoặc 18/03/2025 tại hãng fullbox (không trùng seri) - Đã Bán
 
Cập nhật hình ảnh số 10/ Gigabyte Gaming OC 3060 12GB bh 18/07/2025 viễn sơn fullbox
 

Attachments

 • z4175705532724_cd2f2024f2cf50ec035c269ddd5f08a7.jpg
  z4175705532724_cd2f2024f2cf50ec035c269ddd5f08a7.jpg
  209.7 KB · Views: 13
 • z4175705543194_45c924f093d63662833eac8ca5eb230f.jpg
  z4175705543194_45c924f093d63662833eac8ca5eb230f.jpg
  122.7 KB · Views: 16
 • z4175705545184_84fa4d00fc21cd3ac568a8a7322c7bd7.jpg
  z4175705545184_84fa4d00fc21cd3ac568a8a7322c7bd7.jpg
  209.3 KB · Views: 15
 • z4175705546223_e10d73899bfe2cd5750f8356c42cd722.jpg
  z4175705546223_e10d73899bfe2cd5750f8356c42cd722.jpg
  123.9 KB · Views: 14
 • z4175705548108_0310095ce1d9b26654b51fe12d0be377.jpg
  z4175705548108_0310095ce1d9b26654b51fe12d0be377.jpg
  116.3 KB · Views: 13
 • z4175705552351_50b5f328a587ae33900ee94da358e6be.jpg
  z4175705552351_50b5f328a587ae33900ee94da358e6be.jpg
  157.4 KB · Views: 14
Back
Top