SG Bán VGA Zotac RTX 2060 Gaming

thuanlord

Đã tốn tiền
Close
 

Attachments

 • ZT-T20600H-10M_image1.jpg
  ZT-T20600H-10M_image1.jpg
  672 KB · Views: 301
 • photo_2020-06-05_12-07-31.jpg
  photo_2020-06-05_12-07-31.jpg
  115.9 KB · Views: 311
 • photo_2020-06-05_12-07-24.jpg
  photo_2020-06-05_12-07-24.jpg
  144.2 KB · Views: 294
 • photo_2020-06-05_12-07-28.jpg
  photo_2020-06-05_12-07-28.jpg
  162 KB · Views: 272
Last edited:
Top