(Báo dịch)Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách trở thành thành viên NATO đầu tiên tham gia SCO do Trung Quốc lãnh đạo

2008-2019 F

Senior Member
Nga quan tâm gì mấy cái tuyên bố kiểu thế, mỗi bên một quan điểm về lợi ích thôi.

Thổ dạo này lạm phát cao, kinh tế nát, toàn buôn hàng vs Nga để kiếm lời mà. Nga nó cho sang coi như một con trojan horse thôi, cần gì phải support 100% đâu.
In đậm: nga nào cho mậy. Hỏi ý kiến tập đế chưa mà xiaolin:doubt:
 
Top