Bão số 9 đang cuồng nộ, lo tiếp bão số 10

NQer_hp

Senior Member
Thằng Phi này gần cái khe nứt sâu nhất thế giới thì phải, vì thế sinh ra lắm bão
 

Darknight3008

Đã tốn tiền
Ôi lạy trời, cái cơn 11 kinh vãi. Quặt lên TQ đi nào :((
1603874093399.png
 

HarryMaguire

Senior Member
Bão thường được hình thành trên vùng nước biển nóng khoảng 28 độ nên ở Tây Thái Bình Dương bão được hình thành ở phía đông Philippines là chính. Một số cơn bão có thể hình thành trên Biển Đông nhưng không nhiều, mỗi năm khoảng 1 hoặc 2 cơn bão, nhiều năm không có cơn bão nào.

Sau khi hình thành, bão di chuyển theo rìa của cao áp cận nhiệt đới. Cao áp này như “một quả núi lớn” mà bão di chuyển theo đường vòng quanh chân núi và không thể vượt ngang qua “quả núi” này được. “Quả núi cao áp” này không đứng yên mà nó lớn dần, phát triển về phía Tây. Do đường chân núi này cắt ngang qua Phillipines nên hầu hết các cơn bão sau khi hình thành ở phía đông Philippines đều quét qua quốc gia này.
Bão chỉ tan khi vào lục địa lớn hoặc vào vùng biển lạnh hay đi lên vĩ độ cao nên ở khu vực Philippines bão không thể tan được mà chỉ mạnh lên. Do vậy Philippines phải hứng chịu nhiều bão mỗi năm và bão lại mạnh.
haiyan-daa2c.gif
 

atomlife02

Senior Member
Bão thường được hình thành trên vùng nước biển nóng khoảng 28 độ nên ở Tây Thái Bình Dương bão được hình thành ở phía đông Philippines là chính. Một số cơn bão có thể hình thành trên Biển Đông nhưng không nhiều, mỗi năm khoảng 1 hoặc 2 cơn bão, nhiều năm không có cơn bão nào.

Sau khi hình thành, bão di chuyển theo rìa của cao áp cận nhiệt đới. Cao áp này như “một quả núi lớn” mà bão di chuyển theo đường vòng quanh chân núi và không thể vượt ngang qua “quả núi” này được. “Quả núi cao áp” này không đứng yên mà nó lớn dần, phát triển về phía Tây. Do đường chân núi này cắt ngang qua Phillipines nên hầu hết các cơn bão sau khi hình thành ở phía đông Philippines đều quét qua quốc gia này.
Bão chỉ tan khi vào lục địa lớn hoặc vào vùng biển lạnh hay đi lên vĩ độ cao nên ở khu vực Philippines bão không thể tan được mà chỉ mạnh lên. Do vậy Philippines phải hứng chịu nhiều bão mỗi năm và bão lại mạnh.
View attachment 259845
Thanks thím, đã bổ sung kiến thức :sure:
 
Top