• Để có toàn bộ các quyền lợi của thành viên diễn đàn (bao gồm cả thảo luận tại mục Điểm báo) bạn cần cập nhật tài khoản để trở thành Senior Member.

    Chi tiết hơn tại thông báo này!

Báo Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu Anh can thiệp Hong Kong

nickyshadow

Đã tốn tiền
Global Times
Thời báo bồn cầu tôi nghĩ nên đưa vào dạng lá cải kiểu The Sun. Chả có thông tin vẹo gì toàn gừ với gào
 
Top