Bất chấp thăm dò, ông Trump được tiên đoán có 91% cơ hội thắng

Top