Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên đánh vỡ mồm người dân, đâm bị thương công an

Top