Bầu trời tphcm có vệt gì dài thế các bác

skykhoa.6

Đã tốn tiền
chỗ sân thống nhất chiều nhìn ra trờ thấy mờ mờ như sương vậy, chắc là bụi mịn
 
Top