"Bây giờ cho tôi thẻ xanh cũng ko thèm định cư ở Mỹ"

Nước Huê Kỳ nghe nói văn minh mà biểu tình đi hôi của :feel_good::feel_good: , giết người , cướp bóc gốm giếc quá các thím à ... Đất nước gì mà dân thì ngu , quan thì tham lam lộng quyền , giết người , ăn mày ăn xin đầy đường , đường phố thì rác rến quá trời ... Bây giờ cho tôi thẻ xanh cũng ko thèm định cư ở Mỹ :cool: tôi còn vả vô mặt... Ở VN sướng hơn nhiều hòa bình ko có bạo động súng ống đc kiểm soát chứ ko như nước Huê Cầy lúc nào cũng bắn giết nhau bằng súng đc :boss: :boss: :boss:Mấy anh tưởng đá xéo chắc đang xài IE, chịu khó lên đọc mấy báo dịch của Mẽo nói về tình hình hiện tại đi :big_smile:
 
Last edited:

Kanon no Uta

Đã tốn tiền
Nước Huê Kỳ nghe nói văn minh mà biểu tình đi hôi của :feel_good::feel_good: , giết người , cướp bóc gốm giếc quá các thím à ... Đất nước gì mà dân thì ngu , quan thì tham lam lộng quyền , giết người , ăn mày ăn xin đầy đường , đường phố thì rác rến quá trời ... Bây giờ cho tôi thẻ xanh cũng ko thèm định cư ở Mỹ :cool: tôi còn vả vô mặt... Ở VN sướng hơn nhiều hòa bình ko có bạo động súng ống đc kiểm soát chứ ko như nước Huê Cầy lúc nào cũng bắn giết nhau bằng súng đc :boss: :boss: :boss:
Đức.
Ai cho thớt thẻ xanh mà thớt đòi đi!? Đừng có giả định chuyện vốn không thể xảy ra!
osCpCsi.png
 

luffy92_

Junior Member
Nước Huê Kỳ nghe nói văn minh mà biểu tình đi hôi của :feel_good::feel_good: , giết người , cướp bóc gốm giếc quá các thím à ... Đất nước gì mà dân thì ngu , quan thì tham lam lộng quyền , giết người , ăn mày ăn xin đầy đường , đường phố thì rác rến quá trời ... Bây giờ cho tôi thẻ xanh cũng ko thèm định cư ở Mỹ :cool: tôi còn vả vô mặt... Ở VN sướng hơn nhiều hòa bình ko có bạo động súng ống đc kiểm soát chứ ko như nước Huê Cầy lúc nào cũng bắn giết nhau bằng súng đc :boss: :boss: :boss:
Đang chửi nước nào vậy
Ten20F2.png
 

stevelee204

Senior Member
Ừ đừng sang, sang đó tiếng anh không có, học thức cũng không. Làm chân culi thì phí cả kiếp người.
 

Cay But Den

Senior Member
Mà tôi rút ra Bang nào súng càng thoải mái thì đợt này ít loạn nhỉ, ae nào ở Mẽo vào thẩm cái
 

camaraderie

Senior Member
qua mạnh ngay và luôn đi anh, tôi nghe đồn thích Iphone thì đập cửa Apple store vào lấy thỏa thích, thích xe thì đập cửa lấy xe, nói chung là thích gì thì lấy nấy
 
Top