Bên này mức độ tương tác ít hơn VOZ cũ

Có ai thấy bên này tương tác ít, và độ húng chó cũng giảm hẳn đi ko?.. một thớt chỉ lèo tèo vài còm như bên xàm ấy, hay những người cũ vẫn lưu luyến cái cũ ko chịu đi dù bên đó đã tắt tạo mới
 

minimiz123

Senior Member
Có ai thấy bên này tương tác ít, và độ húng chó cũng giảm hẳn đi ko?.. một thớt chỉ lèo tèo vài còm như bên xàm ấy, hay những người cũ vẫn lưu luyến cái cũ ko chịu đi dù bên đó đã tắt tạo mới
Chờ bên kia đóng hẳn kiểu j chả sang đây nhiều, thím lo j :doubt: :doubt:
 

demon52

Senior Member
Có ai thấy bên này tương tác ít, và độ húng chó cũng giảm hẳn đi ko?.. một thớt chỉ lèo tèo vài còm như bên xàm ấy, hay những người cũ vẫn lưu luyến cái cũ ko chịu đi dù bên đó đã tắt tạo mới
Thí chủ sống như cái phụ khoa chẳng trách không ai tương tác với thí chủ
osCpCsi.png

Chốt lại 1 câu, quan hệ mẫu thân thí chủ
zFNuZTA.png
 
Có ai thấy bên này tương tác ít, và độ húng chó cũng giảm hẳn đi ko?.. một thớt chỉ lèo tèo vài còm như bên xàm ấy, hay những người cũ vẫn lưu luyến cái cũ ko chịu đi dù bên đó đã tắt tạo mới
Bên kia khác quái gì. Thớt có thả bait gây war mới nhanh tăng post, còn không lèo tèo vài còm.
 

santiago_111

Senior Member
Công nhận bên này lắm trẻ trâu nên lắm thớt nhảm thật. Đội mới vào còn xưng các bác này nọ như Otofun vậy.
Cảm giác voz mất chất đi hơn hẳn =(( =((=((
 

Shinedo9820

Senior Member
Vẫn thắc mắc sao thím Tủ không dùng nextVOZ như PBE của LOL ấy nhỉ. Thử nghiệm tính năng mới xem cái nào ổn định thì áp vào bên forum cũ cho tiện.
 

bdt195

Senior Member
Vẫn thắc mắc sao thím Tủ không dùng nextVOZ như PBE của LOL ấy nhỉ. Thử nghiệm tính năng mới xem cái nào ổn định thì áp vào bên forum cũ cho tiện.
nễn tảng cũ nó cổ lỗ quá rồi fen ơi, tích hợp chắp vá chỉ có ngày càng nát :beat_brick:
 

meesudzu

Senior Member
hóa ra là đóng tạo thớt bên kia rồi, thảo nào f5 mãi cả sáng mà chẳng thấy có gì mới
 
Top