Bên Otofun rành về những vấn đề gì nhất

AndroidStudio

Junior Member
Theo các thím bên đó rành về những vấn đề gì nhất. Theo em điểm mạnh của Otofun là các vấn đề về sức khỏe, BĐS, giá vàng, xe hơi. Còn điểm yếu là các vấn đề gái gú, IT, kiến thức lịch sử, quân sự.
 
Top