Bệnh nhân thứ 61 mắc Covid-19 là ca đầu tiên ở Ninh Thuận

Top