Bệnh viện Xây dựng thành Bệnh viện Y Dược, chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Cryolite.10

Senior Member
https://tuoitre.vn/benh-vien-xay-du...dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-20221109191144978.htm

TTO - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng khi chuyển về Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bệnh viện Xây dựng thành Bệnh viện Y Dược, chính thức trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1.

Phối cảnh Bệnh viện Xây dựng cơ sở 2 sau khi hoàn thành - Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 9-11-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1376 chuyển nguyên trạng bệnh viện Xây dựng từ Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Xây dựng khi chuyển về Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các bộ, cơ quan các Bộ, cơ quan Tài chính, Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp và có văn bản hướng dẫn thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận nguyên trạng bệnh viện Xây dựng theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận Bệnh viện Xây dựng theo đúng quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Hiện nay, Bệnh viện Xây dựng có cơ sở 1 tại quận Thanh Xuân với quy mô 370 giường, cơ sở 2 tại khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai quy mô 500 giường.

Việc Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm Bệnh viện Xây dựng để tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược là cơ sở nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y - Sinh - Dược học, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho sinh viên Trường đại học Y Dược.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ phát triển mô hình Bệnh viện đại học kiểu mẫu, trong đó xây dựng mối liên kết 4+: Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Người sử dụng - Hợp tác quốc tế.

...
 
Back
Top