Bị chê keo kiệt vì ko cho đồ ?

Du Học Sinh Cali

Senior Member
Tuần trước mình mới trúng con iphone 14 ở công ty, định đem về đăng lên bán thì con em họ qua chơi thấy nên xin về, mình nói thẳng hàng trúng thưởng để bán lấy tiền xài nên ko cho được thì nó về nói nhà nó mình ít kỷ. Nó cũng có điện thoại xài nói mua lại của mình còn nghe được chứ tự nhiên đi xin rồi mình không cho xong bảo mình keo kiệt với anh em trong nhà.
 
Tuần trước mình mới trúng con iphone 14 ở công ty, định đem về đăng lên bán thì con em họ qua chơi thấy nên xin về, mình nói thẳng hàng trúng thưởng để bán lấy tiền xài nên ko cho được thì nó về nói nhà nó mình ít kỷ. Nó cũng có điện thoại xài nói mua lại của mình còn nghe được chứ tự nhiên đi xin rồi mình không cho xong bảo mình keo kiệt với anh em trong nhà.
Cút. Block, đếu ae gì nữa là xong


via theNEXTvoz for iPhone
 
Tuần trước mình mới trúng con iphone 14 ở công ty, định đem về đăng lên bán thì con em họ qua chơi thấy nên xin về, mình nói thẳng hàng trúng thưởng để bán lấy tiền xài nên ko cho được thì nó về nói nhà nó mình ít kỷ. Nó cũng có điện thoại xài nói mua lại của mình còn nghe được chứ tự nhiên đi xin rồi mình không cho xong bảo mình keo kiệt với anh em trong nhà.
Iphone 14 mới mà đòi cho, bố con dở người
 
Tuần trước mình mới trúng con iphone 14 ở công ty, định đem về đăng lên bán thì con em họ qua chơi thấy nên xin về, mình nói thẳng hàng trúng thưởng để bán lấy tiền xài nên ko cho được thì nó về nói nhà nó mình ít kỷ. Nó cũng có điện thoại xài nói mua lại của mình còn nghe được chứ tự nhiên đi xin rồi mình không cho xong bảo mình keo kiệt với anh em trong nhà.
Khoe trúng ip14 trá hình, vote ban
 
Tuần trước mình mới trúng con iphone 14 ở công ty, định đem về đăng lên bán thì con em họ qua chơi thấy nên xin về, mình nói thẳng hàng trúng thưởng để bán lấy tiền xài nên ko cho được thì nó về nói nhà nó mình ít kỷ. Nó cũng có điện thoại xài nói mua lại của mình còn nghe được chứ tự nhiên đi xin rồi mình không cho xong bảo mình keo kiệt với anh em trong nhà.
Thì bác xin tiền hay mấy chỉ vàng, nó không cho thì nó ích k0ỉ.
Đầy đủ nguyên văn
 
Tuần trước mình mới trúng con iphone 14 ở công ty, định đem về đăng lên bán thì con em họ qua chơi thấy nên xin về, mình nói thẳng hàng trúng thưởng để bán lấy tiền xài nên ko cho được thì nó về nói nhà nó mình ít kỷ. Nó cũng có điện thoại xài nói mua lại của mình còn nghe được chứ tự nhiên đi xin rồi mình không cho xong bảo mình keo kiệt với anh em trong nhà.
Keo kiệt vl. Trúng iphone 14 mà không phát card :look_down:
 
Back
Top