thắc mắc Bị delete, trừ point vì trái ý kiến?

Status
Not open for further replies.

hakura

Member
Xin chào
Mình không biết bạn mod này là ai, chưa gặp bao giờ. Chắc là mod mới. Mình tự thấy không vi phạm nội quy, không chửi tục. Vậy lấy lý do gì tự ý delete bình luận của mình, còn gửi thư sai nội quy, trừ point. Xin bạn mod cho mình nhận xét mình sai ở đâu để còn sửa mà chung sống hoà bình.
Hay do ý kiến bình luận của mình trái với ý kiến hầu hết các bạn trong thread?
Cảm ơn.
Screenshot_20200314_193646.jpg

https://next.voz.vn/threads/vu-dan-...vong-chua-bat-duoc-doi-tuong-danh-nguoi.2606/
 

anhdao1522

Đôrêmon vOz team
Tayto
Uh. Bạn bất mãn thì nói nhẹ nhàng thôi, hoặc bơ đi mà sống. Cẩn thận bị bế lên phường vì bất mãn chế độ đấy.
 

hakura

Member
Gặp câu đó tôi sẽ ghi chú: về nhà bạn mà chửi

Bạn bất mãn chế độ à, muốn lật đổ à?
Mình nói thế có gì mà bất mãn chế độ, lại còn lật đổ?
Mod quá lời rồi.
// Mình không chửi chế độ nhé, bạn đọc kỹ rồi suy ngẫm lại giúp mình.
 

anhdao1522

Đôrêmon vOz team
Tayto
Mình nói thế có gì mà bất mãn chế độ, lại còn lật đổ?
Mod quá lời rồi.
// Mình không chửi chế độ nhé, bạn đọc kỹ rồi suy ngẫm lại giúp mình.
Câu của bạn có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Và nó mang hướng tiêu cực nhiều hơn. Xoá là đúng rồi. Bạn ko lên phường nhưng chủ forums này phải lên phường trình bày đấy. Sống theo pháp luật chút đi.
 

hakura

Member
Câu của bạn có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Và nó mang hướng tiêu cực nhiều hơn. Xoá là đúng rồi. Bạn ko lên phường nhưng chủ forums này phải lên phường trình bày đấy. Sống theo pháp luật chút đi.
Buồn cười
Sống theo pháp luật lại cổ xúy, ủng hộ 1 hành vi trái pháp luật
Chịu.
// @bạn mod kia: bớt del linh tinh đi.
 

Lilan Karlos

Đã tốn tiền
Buồn cười
Sống theo pháp luật lại cổ xúy, ủng hộ 1 hành vi trái pháp luật
Chịu.
// @bạn mod kia: bớt del linh tinh đi.
Bạn lại đánh lận con đen. Ai trái pháp luật thì chửi nó. Chứ đừng có lôi cái xứ này ra xỉ vả theo kiểu vơ đũa một nắm.
 
Status
Not open for further replies.
Top