Bị mất ngủ có anh em nào bị không

chicken_joe

Senior Member
Mua 1 tấm bịt mắt màu đen đeo vào. Nằm nhắm mắt Thả lỏng toàn thân tưởng như đang thả nổi trên biển. Tập trung hoàn toàn tâm trí vào hơi thở. Thở vào đếm 1 thở ra đếm 2 . 1-2, 1-2... cứ thế.:still_dreaming:
 
Top