Biden nói 'sóng di cư' có từ thời Trump

windgreen

Senior Member
Mấy topic như này thì không thấy thằng mốt hãm l gì đó vào thể hiện nhỉ?
bận mua áo để quỳ rồi, nhanh k hết slot sao thím
bye.gif
 

Kân team

Senior Member
tổ lái gì? Đang nói về làn sóng "di cư" mà. Còn người chết khi phạm tội nhục mặt quốc thể thì có gì mà phải tôn trọng.

à thôi tôi ko nghĩ tới cái này là lái. Tôi chỉ khinh những thằng nhập cư lậu, sống, chết, ở đâu cũng thế.
 

daihungcr

Senior Member
Tranh cử tt cứ ra rả chính sách nhập cư + cấp quốc tịch, xong giờ đổ lỗi.
Thiết nghĩ 7đ nên liên hệ voz để xin thông tin list cẩu nô, thuê bọn nó sủa cho thêm thương tâm, tăng thêm sức thuyết phục.
 
Top