Biển số xe sắp rụng sửa như nào đây ạ

Paul Labile Pogba

Senior Member
1604305078644.png

1604305120164.png

Qua em bị xe sau húc đít giờ sắp rụng biển số rồi không biết sửa như nào nhỉ
 

Going Merry

Đã tốn tiền
Mọe, làm tui tưởng cái biển bị gãy ngang. Chứ nó gãy cái lẫy kia thì ra tiệm hàn nó hàn lại cho

Gửi từ Vùng đất của KING tộc bằng vozFApp
 

gauiuoi

Member
Đoạn vòng xoay Phú Lâm, sát mé cầu có 1 lô 1 lốc chỗ làm biển số đó. Vào hỏi, đặt cọc một nửa, để sđt lại rồi vài tiếng ghé lấy.

Tầm hai trăm mấy, nhớ làm đúng số trên cà vẹt không chúng nó bắt!

Gửi từ Bi Tô Thanh Phong bằng vozFApp
 

liberia2010

Senior Member
Trời, cái miếng bọc biển số nó rẻ mà, có mấy chục chứ nhiêu. Chạy ra head nào đó hoặc yamaha town vào kêu mua cái mica bọc biển số nó bọc lại cho.

Tầm 30k hoặc 50k một miếng tùy chỗ bán.
 
Top