Biết 1 con bé rất hay được mấy ông giàu giàu rủ đi nhậu mà sao không thấy nó giàu nhỉ

Top