Biểu tifnhvsawsc tộc Brazil

Cay But Den

Senior Member
Phải vậy, mọi vàng có chửi nhưng cứ tiếp tục, chứ đừng cam chịu như mọi vàng nhục lắm
 
Top