Bình mới rượu cũ 🤣

Nhà mới thì ngon mắt, mượt hơn nhưng đợi chuyển hết qua nhà mới thì có khi nào lại cà giật như bên cũ không nhỉ 😌😌😌
 
Nhà mới thì ngon mắt, mượt hơn nhưng đợi chuyển hết qua nhà mới thì có khi nào lại cà giật như bên cũ không nhỉ 😌😌😌
Thì cũng giống như cái bàn máy tình của bác thôi. mới mua thì gọn gàng sau đó cũng banh nhà lòng đủ thứ trên đời bày trên bàn. :LOL:
 
Top