Blog của ông Trump vắng người truy cập

Domobidan

Senior Member
blog thì it người truy cập cũng đúng thôi, vì giờ có mấy ai dùng blog
9NN5SUy.png
chưa kể bọn bigtech block chia sẻ từ khóa về 100 thì làm sao tằng view đc
2y9npcU.png
 
Top