Bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời, hai con nhỏ tự chăm nhau trong khu cách ly

ArzealMyreinnium

Senior Member
Đm thằng ml. Tao đang xúc động thì cười như thằng điên với mài
KgmQHtR.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Đéo biết phải gạch hay ưng lun :cautious:
 

pham_hiep

Đã tốn tiền
moé, bình thường đã nhiều hoàn cảnh éo le, dịch dã thế này lại càng nhiều hơn nữa :sad:
 
Top