kiến thức Bo mạch chủ B550 iTX: Rẻ hơn nhưng tốt hơn?

Vậy thì cùi vkl
Tưởng được 20Gbps
10gbps là max của type c r
Thunderbolt 3 fake mới là 20gbps
Còn xịn là 40gbps
Mà mấy thằng b550 itx này tích hợp hdmi 2.1 trên main r nên cần đếch gì thunderbolt :sure: thiệt mỗi mấy người dùng thunderbolt to m2drive thôi
 
Top