Bố Mẹ cậu đâu, sao không đi đón cậu?

Củ Cải Trắng

Senior Member
ông nào có gia đình, có con cái thì làm gì cũng nên nghĩ đến con. Đừng vì gái gú, nhậu nhẹt mà sa ngã bỏ rơi con mình. Tội nó lắm
Tôi chỉ nể mấy thằng đi ngoại tình mà chúng nó bảo bình thường. Còn phụ nữ ngoại tình chúng nó chữi lăng loàn, mẹ mấy thằng tiêu chuẩn kép.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top