HN Bộ phát wifi Unifi AP-AC-LR cũ

Snow_Fox

Đã tốn tiền
cho xin thêm ít thông tin đi bạn: tình trạng, giá, còn BH hay không, còn phụ kiện (PoE, đế) hay không ?
 
Top