HN Bộ R5 3500 + B450m TUF + 1660 + Màn AOC 27G2 + Phím chuột tai nghe còn bảo hành siêu dài

Top