Bộ trưởng ngoại giao Anh: Để bảo vệ Hong Kong, sẽ không tiếc hy sinh ‘Hiệp định Thương mại Tự do Trung - Anh’

NeLey01

Đã tốn tiền
Mới thoát ra Brexit giờ không ký thì 10 năm nữa ký, với thể chế chính trị Phương Tây không có sự nhất quán đâu.
 

the last day

Đã tốn tiền
Đa số thuộc địa của thg Anh đều phtr ổn
Còn của Pháp lợn .. nát vcl
Đen cho con định mệnh xứ Vịt hết Tàu đến Fap
Mà nát nhất là bọn Bồ với tây ban nha..
 

NeLey01

Đã tốn tiền
Đa số thuộc địa của thg Anh đều phtr ổn
Còn của Pháp lợn .. nát vcl
Đen cho con định mệnh xứ Vịt hết Tàu đến Fap
Mà nát nhất là bọn Bồ với tây ban nha..

Quan trọng là tố chất của bọn thuộc địa thôi. Như Ấn Độ thì đúng là thất bại vĩ đại.
 

Htc_vivid

Member
Đến bây giờ Việt Cam Lào vẫn dùng biên giới Pháp vẽ chia Đông Dương làm mốc
Mặc dù Việt mất rất nhiều đất.
Vậy chắc Việt Cam Lào tôn trọng mẫu quốc lắm
Cam nó muốn đổi lại biên giới vs mình lắm mà k đủ lực kia kìa, Pháp nó cũng nhượng 1 phần tỉnh Quảng Ninh của mình cho Tàu , muốn lấy lại mà có dc đâu.
K muoons tôn trọng cũng đành chịu
 

duythuc

Member
Cam nó muốn đổi lại biên giới vs mình lắm mà k đủ lực kia kìa, Pháp nó cũng nhượng 1 phần tỉnh Quảng Ninh của mình cho Tàu , muốn lấy lại mà có dc đâu.
K muoons tôn trọng cũng đành chịu
Thì vậy!
Muốn tôn trọng hay không cũng đành chịu.
Còn cam không chịu thì bắt nó chia theo hiệp định 1841 giữa vua Chân Lạp Doãn Uẩn và brodin ký.
Cam mất luôn toàn bộ phần đất hướng ra vịnh Thái Lan?
 
Top