Bỏ vào đây một mục tiêu cho năm Giáp Thìn 2024 và cố gắng đạt được nó nào.

Điều ước 2023 có vẻ đã làm được cả
Năm nay viết ra thêm để năm sau xem sao
  • Con cái, gia đình khoẻ mạnh
  • Đạt aim IELTS
  • Trả được 1/3 nợ mua nhà
 

Attachments

  • 6BA661FD-6C99-483C-A2BB-D2D8099FE6AB.jpeg
    6BA661FD-6C99-483C-A2BB-D2D8099FE6AB.jpeg
    152.3 KB · Views: 20
Back
Top