[BÓC PHỐT] Shop trên Shopee bán hàng chây ì không chịu trả bảo hành (đã hơn 1 tháng), có ý lừa dối và đổ lỗi cho khách hàng.

Top