Bọn bán bảo hiểm bủa vây khắp nơi, không khác gì đa cấp, ghét thế không biết

usa_cc

Member
Nhìn quanh mình thấy ai cũng bán bảo hiểm hết, từ bạn bè đến người nhà, chủ yếu bán cho bọn Manulife, ghét bọn này vãi chưởng

năm ngoái bị thằng bạn lừa mua một cái bảo hiểm đã cay, xong mất luôn tình bạn 15 năm, năm nay tiếp tục bị ông anh ruột gạ mua, không mua không được, ngày nào về cũng nhai đi nhai lại bài ca sức khỏe, y chang đa cấp, đành phải mua.

mà bọn bảo hiểm này cực kỳ khắm lọ, đặc biệt là bọn Manulife, chuyên có trò "nếu em không có tiền thì anh sẽ đóng trước cho em rồi em trả dần cho anh", thế là nó tự đóng xong đòi như đòi nợ. Thằng bạn em năm ngoái còn lừa em bằng trò giả vờ xin chữ ký vào hợp đồng, em ký bừa vào, mấy hôm sau nó gọi điện nói "chúc mừng mày đã mua bảo hiểm Manulife, giờ mày có trách nhiệm đóng lại tiền cho tao vì tao đã đóng hộ mày năm đầu". Em tức quá nghỉ chơi luôn.

Giờ đến ông anh cũng chơi chiêu tự bỏ tiền mua bh cho em (lúc mua thì kêu mày không có thì tao trả hộ cho), giờ quay ra đòi tiền như đòi nợ.

em hỏi bạn bè thì thấy bọn bảo hiểm này bủa vây khắp nơi, nhà nào cũng có người bán, sợ thật

mà chiết khấu chúng nó cao vãi, một tháng kiếm vài chục tới cả trăm củ là chuyện thường, bảo sao lao đầu vào, giọng lưỡi thì như đa cấp, lại còn có trò dụ thêm người vào bán cũng được chiết khấu nữa chứ, thật vãi nồi. Chúng nó tẩy não cũng kinh, ai học xong 1 khóa của chúng cũng về bô bô về sức khỏe như thật.

đào tạo ra một lũ bán bảo hiểm não tàn, thiếu kiến thức, tư vấn chỉ muốn bán cho xong, đến lúc khách hàng gặp chuyện thì kêu không biết gì.

sao nhà nước không làm mạnh tay bọn bảo hiểm này giống bọn đa cấp nhỉ, vì nó mà bạn bè, anh em mất hết tình nghĩa.
 
Nhìn quanh mình thấy ai cũng bán bảo hiểm hết, từ bạn bè đến người nhà, chủ yếu bán cho bọn Manulife, ghét bọn này vãi chưởng

năm ngoái bị thằng bạn lừa mua một cái bảo hiểm đã cay, xong mất luôn tình bạn 15 năm, năm nay tiếp tục bị ông anh ruột gạ mua, không mua không được, ngày nào về cũng nhai đi nhai lại bài ca sức khỏe, y chang đa cấp, đành phải mua.

mà bọn bảo hiểm này cực kỳ khắm lọ, đặc biệt là bọn Manulife, chuyên có trò "nếu em không có tiền thì anh sẽ đóng trước cho em rồi em trả dần cho anh", thế là nó tự đóng xong đòi như đòi nợ. Thằng bạn em năm ngoái còn lừa em bằng trò giả vờ xin chữ ký vào hợp đồng, em ký bừa vào, mấy hôm sau nó gọi điện nói "chúc mừng mày đã mua bảo hiểm Manulife, giờ mày có trách nhiệm đóng lại tiền cho tao vì tao đã đóng hộ mày năm đầu". Em tức quá nghỉ chơi luôn.

Giờ đến ông anh cũng chơi chiêu tự bỏ tiền mua bh cho em (lúc mua thì kêu mày không có thì tao trả hộ cho), giờ quay ra đòi tiền như đòi nợ.

em hỏi bạn bè thì thấy bọn bảo hiểm này bủa vây khắp nơi, nhà nào cũng có người bán, sợ thật

mà chiết khấu chúng nó cao vãi, một tháng kiếm vài chục tới cả trăm củ là chuyện thường, bảo sao lao đầu vào, giọng lưỡi thì như đa cấp, lại còn có trò dụ thêm người vào bán cũng được chiết khấu nữa chứ, thật vãi nồi. Chúng nó tẩy não cũng kinh, ai học xong 1 khóa của chúng cũng về bô bô về sức khỏe như thật.

đào tạo ra một lũ bán bảo hiểm não tàn, thiếu kiến thức, tư vấn chỉ muốn bán cho xong, đến lúc khách hàng gặp chuyện thì kêu không biết gì.

sao nhà nước không làm mạnh tay bọn bảo hiểm này giống bọn đa cấp nhỉ, vì nó mà bạn bè, anh em mất hết tình nghĩa.
Ủa bảo hiểm mà có gì mà lừa....hay do dân mình dân trí thấp

via theNEXTvoz for iPhone
 

trungchuoi

Junior Member
Nhìn quanh mình thấy ai cũng bán bảo hiểm hết, từ bạn bè đến người nhà, chủ yếu bán cho bọn Manulife, ghét bọn này vãi chưởng

năm ngoái bị thằng bạn lừa mua một cái bảo hiểm đã cay, xong mất luôn tình bạn 15 năm, năm nay tiếp tục bị ông anh ruột gạ mua, không mua không được, ngày nào về cũng nhai đi nhai lại bài ca sức khỏe, y chang đa cấp, đành phải mua.

mà bọn bảo hiểm này cực kỳ khắm lọ, đặc biệt là bọn Manulife, chuyên có trò "nếu em không có tiền thì anh sẽ đóng trước cho em rồi em trả dần cho anh", thế là nó tự đóng xong đòi như đòi nợ. Thằng bạn em năm ngoái còn lừa em bằng trò giả vờ xin chữ ký vào hợp đồng, em ký bừa vào, mấy hôm sau nó gọi điện nói "chúc mừng mày đã mua bảo hiểm Manulife, giờ mày có trách nhiệm đóng lại tiền cho tao vì tao đã đóng hộ mày năm đầu". Em tức quá nghỉ chơi luôn.

Giờ đến ông anh cũng chơi chiêu tự bỏ tiền mua bh cho em (lúc mua thì kêu mày không có thì tao trả hộ cho), giờ quay ra đòi tiền như đòi nợ.

em hỏi bạn bè thì thấy bọn bảo hiểm này bủa vây khắp nơi, nhà nào cũng có người bán, sợ thật

mà chiết khấu chúng nó cao vãi, một tháng kiếm vài chục tới cả trăm củ là chuyện thường, bảo sao lao đầu vào, giọng lưỡi thì như đa cấp, lại còn có trò dụ thêm người vào bán cũng được chiết khấu nữa chứ, thật vãi nồi. Chúng nó tẩy não cũng kinh, ai học xong 1 khóa của chúng cũng về bô bô về sức khỏe như thật.

đào tạo ra một lũ bán bảo hiểm não tàn, thiếu kiến thức, tư vấn chỉ muốn bán cho xong, đến lúc khách hàng gặp chuyện thì kêu không biết gì.

sao nhà nước không làm mạnh tay bọn bảo hiểm này giống bọn đa cấp nhỉ, vì nó mà bạn bè, anh em mất hết tình nghĩa.
Nhưng có bệnh đi BV chưa? Thằng cu nhà này đi viện, BH chi trả oke mà?
 

LyTranLe

Senior Member
Nhìn quanh mình thấy ai cũng bán bảo hiểm hết, từ bạn bè đến người nhà, chủ yếu bán cho bọn Manulife, ghét bọn này vãi chưởng

năm ngoái bị thằng bạn lừa mua một cái bảo hiểm đã cay, xong mất luôn tình bạn 15 năm, năm nay tiếp tục bị ông anh ruột gạ mua, không mua không được, ngày nào về cũng nhai đi nhai lại bài ca sức khỏe, y chang đa cấp, đành phải mua.

mà bọn bảo hiểm này cực kỳ khắm lọ, đặc biệt là bọn Manulife, chuyên có trò "nếu em không có tiền thì anh sẽ đóng trước cho em rồi em trả dần cho anh", thế là nó tự đóng xong đòi như đòi nợ. Thằng bạn em năm ngoái còn lừa em bằng trò giả vờ xin chữ ký vào hợp đồng, em ký bừa vào, mấy hôm sau nó gọi điện nói "chúc mừng mày đã mua bảo hiểm Manulife, giờ mày có trách nhiệm đóng lại tiền cho tao vì tao đã đóng hộ mày năm đầu". Em tức quá nghỉ chơi luôn.

Giờ đến ông anh cũng chơi chiêu tự bỏ tiền mua bh cho em (lúc mua thì kêu mày không có thì tao trả hộ cho), giờ quay ra đòi tiền như đòi nợ.

em hỏi bạn bè thì thấy bọn bảo hiểm này bủa vây khắp nơi, nhà nào cũng có người bán, sợ thật

mà chiết khấu chúng nó cao vãi, một tháng kiếm vài chục tới cả trăm củ là chuyện thường, bảo sao lao đầu vào, giọng lưỡi thì như đa cấp, lại còn có trò dụ thêm người vào bán cũng được chiết khấu nữa chứ, thật vãi nồi. Chúng nó tẩy não cũng kinh, ai học xong 1 khóa của chúng cũng về bô bô về sức khỏe như thật.

đào tạo ra một lũ bán bảo hiểm não tàn, thiếu kiến thức, tư vấn chỉ muốn bán cho xong, đến lúc khách hàng gặp chuyện thì kêu không biết gì.

sao nhà nước không làm mạnh tay bọn bảo hiểm này giống bọn đa cấp nhỉ, vì nó mà bạn bè, anh em mất hết tình nghĩa.
Có ai mời mua bảo hiểm, thì tôi trả lời: Thôi, thôi, thôi....và thôi. H
Có ngày nhận 3 đến 4 cuộc gọi mời mua bảo hiểm. Nyc cũng bán bảo hiểm, cứ nhắn tin mời mua
 

NhaLauXeHoi

Senior Member
Dân trí thấp thế, hỏi xem nhà giàu có điều kiện có nhà nào ko mua bao nhiêu bên ko? Chán mấy ông. Thằng thứ 3 mới đc 1 tuổi đóng đc 1 năm đi viện 8 lần mỗi lần được ~ chục củ bồi thường, lãi mẹ cả tiền bảo hiểm rồi. Ko ai muốn con đi viện cả nhưng khi ốm đau mới biết có bảo hiểm đỡ bao tiền.
 

voldemort0808

Senior Member
Ai bảo ông cả nể mua hộ người nhà :v

Riêng tôi mà bán tôi không bao giờ bán cho người nhà luôn :v

Rồi khách hàng hỏi người nhà đã mua chưa thì bác trả lời thế nào :shame:

Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
 

thanhsang8

Member
Dân trí thấp thế, hỏi xem nhà giàu có điều kiện có nhà nào ko mua bao nhiêu bên ko? Chán mấy ông. Thằng thứ 3 mới đc 1 tuổi đóng đc 1 năm đi viện 8 lần mỗi lần được ~ chục củ bồi thường, lãi mẹ cả tiền bảo hiểm rồi. Ko ai muốn con đi viện cả nhưng khi ốm đau mới biết có bảo hiểm đỡ bao tiền.
Tôi tưởng dưới 6 tuổi là miễn phí mà? Cần gì bh
 

boydaudinh

Junior Member
Có cách từ chối mua bảo hiểm quá dễ mà ko ai dùng nhỉ, mình áp dụng vài lần từ đó ko ai gọi nữa luôn :))
Đó là hãng này gọi thì bảo là đã mua của hãng khác, nói hẳn tên ra để nó tưởng thật
Vd: Manulife gọi tư vấn bảo vừa mua xong gói 20tr/năm của AIA
Prudential gọi bảo đã mua của Daiichi,... Cứ thế vài lần là chả ai gọi nữa
 
Dân trí thấp thế, hỏi xem nhà giàu có điều kiện có nhà nào ko mua bao nhiêu bên ko? Chán mấy ông. Thằng thứ 3 mới đc 1 tuổi đóng đc 1 năm đi viện 8 lần mỗi lần được ~ chục củ bồi thường, lãi mẹ cả tiền bảo hiểm rồi. Ko ai muốn con đi viện cả nhưng khi ốm đau mới biết có bảo hiểm đỡ bao tiền.
dân trí cao mà chăm con kém thế. 1 năm đi viện tận 8 lần :surrender: :whistle:
 

thanhsang8

Member
Thým nào public thu nhập sale bh xem để tôi nghĩ nên chuyển nghề không
Có hai đứa bạn làm sales bh, một đứa trước làm bên giáo dục có bằng thạc sỹ, đứa kia thì có bằng kỹ sư môi trường, tôi nghĩ 2 đứa như thế thì thiếu gì cv khác mà sao lại lao đầu vào làm sale bh? Để bao nhiêu người chửi, chắc thu nhập cũng phải chuẩn voz
 

kaka391989

Junior Member
Tôi tưởng dưới 6 tuổi là miễn phí mà? Cần gì bh
Em có con nhỏ, đi khám kẹp bảo hiểm y tế thì auto bị lấy ra bác ơi, nhưng thật sự trẻ nhỏ cũng không cần thiết mua bảo hiểm nhân thọ, tai nạn... như ý bác thớt ở trên vì rủi ro khá thấp. Em dùng gói bảo hiểm của công ty 2 suất, cho con em 1 suất, đi khám bệnh lặt vặt cũng đỡ.
 

kaka391989

Junior Member
còn bị ng nhà lừa mua nữa kìa ^^ , ko mua bị từ mặt luôn
Đa số các bác có thành kiến với bảo hiểm ghê nhỉ, có thể mấy bạn sales bảo hiểm kinh nghiệm non không được đào tạo đầy đủ làm cho bảo hiểm trở nên rẻ tiền. Nói chuyện bảo hiểm giống như đa cấp vậy.
 

kyungmin

Member
do bạn ngu thôi. đéo mua từ mặt thì từ mẹ đi. giờ đời sống văn minh mở ửa rồi chứ có phải ngày xưa quanh luỷte làng đâu mà sợ. họ hàng giờ có thì vui còn k có thì cũng chả cần. láo nháo là tôi cho cút hết

mình ko có mua, vì ko nhu cầu, nhưng có vẻ bạn quá khôn nên nhìn ai cũng thấy họ ngu hơn bạn hả ?
 
Top