Bọn gái ngu giờ cứ thích lao theo mấy thằng đẹp trai ?

..IU..

Member
ZYgd6o1.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Bọn con gái giờ ngu thật mấy bác ạ cứ thích lao theo mấy thằng đẹp trai mà quen để bọn nó phang rồi bỏ xong ngồi khóc , than thân trách phận. chỗ mình có nhiều đứa rồi cứ thích kiếm mấy thằng đẹp trai rồi tới lúc bị bỏ thì khóc lóc đòi chết đòi tự tử . Mà mấy thằng đẹp trai là mấy thằng mất dạy nhất , Chúng nó vô tình bạc bẽo thì khỏi nói vì chúng nó biết ko có đứa này thì cũng sẽ có đứa khác thôi . Đẹp trai thường đểu mà mấy đứa con gái cứ mù quáng lao theo là chết
Đâu phải muốn đẹp trai là được.
Đẹp trai sướng thế nào.
Anh làm sao mà hiểu được.
Tôi đẹp trai nhé.
 

fuok_vo

Đã tốn tiền
Bọn con gái giờ ngu thật mấy bác ạ cứ thích lao theo mấy thằng đẹp trai mà quen để bọn nó phang rồi bỏ xong ngồi khóc , than thân trách phận. chỗ mình có nhiều đứa rồi cứ thích kiếm mấy thằng đẹp trai rồi tới lúc bị bỏ thì khóc lóc đòi chết đòi tự tử . Mà mấy thằng đẹp trai là mấy thằng mất dạy nhất , Chúng nó vô tình bạc bẽo thì khỏi nói vì chúng nó biết ko có đứa này thì cũng sẽ có đứa khác thôi . Đẹp trai thường đểu mà mấy đứa con gái cứ mù quáng lao theo là chết
Một anh xấu trai said:look_down:

Mấy anh xấu trai đần đụt mà có nhiều sự lựa chọn có khi lại chả địt vội, còn hơn mấy anh đẹp trai:feel_good:
 

Kiên Nguyễn

Junior Member
Bọn con gái giờ ngu thật mấy bác ạ cứ thích lao theo mấy thằng đẹp trai mà quen để bọn nó phang rồi bỏ xong ngồi khóc , than thân trách phận. chỗ mình có nhiều đứa rồi cứ thích kiếm mấy thằng đẹp trai rồi tới lúc bị bỏ thì khóc lóc đòi chết đòi tự tử . Mà mấy thằng đẹp trai là mấy thằng mất dạy nhất , Chúng nó vô tình bạc bẽo thì khỏi nói vì chúng nó biết ko có đứa này thì cũng sẽ có đứa khác thôi . Đẹp trai thường đểu mà mấy đứa con gái cứ mù quáng lao theo là chết
Ơ kìa thớt cũng có cái lọ cái chai mà thớt vơ đũa cả nắm thế
 

ConMềuHâm

Senior Member
Đã tự thấy bề ngoài không bằng người khác thì phải lấy cái khác bù vào

Chứ đã xấu trai còn tự ti thì khó nên chuyện lắm phen
 
Top