Bực tức vì đuổi đánh bạn không được, nam thanh niên quay lại đâm chết ông lão can ngăn

thằng này giết người man rợ vô lý mà chung thân còn nhẹn chán
 
Top