Buông rèm nhiếp chính, Từ Hi Thái hậu 3 lần lập vua mới cho nhà Thanh

Phạm Dao

Senior Member
View attachment 941739
Đám phi tần hoàng hậu thế này thì vua trốn đi ăn múi mít Hán là đúng rồi! Nhìn như đám quỷ Tây Du Ký hiện ra.

Đúng là đám man di, cuối cùng tiệt nòi hết vào tay Hán tộc
HHMl3i2.gif
 

moonie

Senior Member
Lý Liên Anh trong phim Quan Xẩm Lốc Cốc phải ko bro :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
- Làm quan thật oai phong đó nha Bao đại nhân, nếu cho ông làm quan thêm 2 năm, e lão phật gia ông nhìn cũng không ra đó ha?

-Lão phật gia phải để ở trong lòng kính trọng. Đâu như công công cứ treo ở bên miệng, rồi cứ đem ra nói, đến mất hết thân phận.

-Ngươi !!!

-Ngươi ngươi cái gì, đồ lẹo cái!

-Ngươi dám nói ta

-Có gì mà không dám ta đường đường là bát phủ tuần án quan nhất phẩm, nói ngươi không được sao? Đồ lẹo cái
-Người dám chửi ta
-Ta chửi đó lẹo cái, lẹo cái, lẹo cái...
 
Top