Cà Mau: Một bệnh viện 'phản pháo' BHXH về thanh quyết toán BHYT

Cryolite.2

Senior Member
https://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau...ao-bhxh-ve-thanh-quyet-toan-bhyt-1303970.html
Một bệnh viện ở Cà Mau có văn bản 'phản pháo' lại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) vì cho rằng BHXH chưa thực hiện đúng luật và còn vướng mắc thanh quyết toán bảo hiểm y tế (BHYT) với con số hàng chục tỉ đồng.

...


Ngày 23.11, PV Thanh Niên liên hệ qua điện thoại với ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, để trao đổi xung quanh nội dung văn bản của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Cà Mau "phản pháp" BHXH thì ông Kiên cho biết: "Chúng tôi đang cho rà soát lại những số liệu cũng như nội dung mà BVĐK tỉnh Cà Mau nêu. Kết quả rà soát đến nay chưa có, do tôi bận đi công tác".

Ông Kiên cũng khẳng định nhiều số liệu BVĐK tỉnh Cà Mau đưa ra không đúng, chưa chính xác. Vì thẩm định có biên bản trước, biên bản sau và cũng đã gửi biên bản thẩm định cho BV nhưng không biết BV nhầm lẫn sao nên BHXH đang đối chiếu, rà soát lại (?).

Trước đó, ngày 12.11, ông Bùi Đức Văn, Giám đốc BVĐK tỉnh Cà Mau, xác nhận với PV Thanh Niên việc ông ký văn bản gửi BHXH tỉnh này đề nghị vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2018, 2019. Văn bản được ông Bùi Đức Văn ký vào ngày 10.11.2020.

Văn bản của BVĐK tỉnh Cà Mau khẳng định cơ quan BHXH thực hiện chưa đúng luật. Bởi theo thông báo của BHXH tỉnh Cà Mau về kết luận thẩm định vượt nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2018 của BHXH Việt Nam và căn cứ các biên bản thanh, quyết toán hàng quý về chi phí KCB BHYT (mẫu C82) năm 2018 và 2019, cho thấy việc thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH thực hiện chưa đúng với khoản 2 Điều 32 luật Số 46/2014/QH13 ngày 13.6.2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT.

Cụ thể, biên bản thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT quý 1, quý 2 năm 2020 BV này vừa mới nhận được vào ngày 2.11.2020. Trong khi đó biên bản kết quả giám định được ký vào ngày 24.4.2020 và ngày 23.7.2020.

Đề nghị BHXH Cà Mau làm rõ các con số mà cơ quan này đưa ra​

Trong văn bản của mình, BVĐK tỉnh Cà Mau cũng đề nghị BHXH làm rõ số liệu trong 2 biên bản thanh, quyết toán của 2 quý trên.

Cụ thể, ở biên bản quý 1/2020, BVĐK tỉnh Cà Mau bị giảm trừ số đã quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2019 do vượt tổng mức thanh toán với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng. Đối với số tiền bị giảm trừ này, BV không thống nhất vì chưa nhận bất cứ văn bản nào của BHXH cung cấp có liên quan đến số tiền trên, kể cả các phụ lục chi tiết về nội dung bị giảm trừ.

Đối với biên bản quý 2/2020, BV được quyết toán bổ sung chi phí KCB BHYT năm 2018 số tiền hơn 27,8 tỉ đồng. Theo biên bản thẩm định nguyên nhân vượt nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2018, đã được các bên ký vào ngày 8.8.2019, tổng số tiền đưa vào thẩm định hơn 49,3 tỉ đồng. Trong đó, nguyên nhân chủ quan (không chấp nhận) hơn 3,5 tỉ đồng; thẩm định được chấp nhận hơn 45,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại thông báo số 103/BHXH-GĐYT thì lại là số tiền vượt nguồn hơn 49,3 tỉ đồng; số tiền vượt nguồn được chấp nhận thanh toán hơn 27,9 tỉ đồng; chưa chấp nhận thanh toán hơn 21,4 tỉ đồng. Sau khi, tiến hành đối chiếu số liệu giữa thông báo số 103/BHXH-GĐYT và biên bản quý 2/2020 (mẫu C82) cho thấy số tiền được thanh toán bổ sung của năm 2018 chênh lệch hơn 51 triệu đồng; chi phí KCB BHYT năm 2018 chưa được quyết toán là hơn 17,9 tỉ đồng.

Còn theo biên bản thanh, quyết toán quý 4/2018, BV vượt nguồn chưa được quyết toán số tiền hơn 49,1 tỉ đồng (mã số 24), số liệu tại biên bản thẩm định là hơn 49,3 tỉ đồng, chênh lệch hơn 237 triệu đồng.

Đối với số tiền hơn 17, 9 tỉ đồng vượt nguồn kinh phí năm 2018, hiện vẫn chưa có văn bản chính thức thanh toán cho đơn vị (số tiền này đã được BHXH tỉnh đã thẩm định và chấp nhận quyết toán). Đây cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tổng mức thanh toán của năm 2019.

BHXH phải có thông báo chính thức về số liệu​

BVĐK tỉnh Cà Mau cũng đề nghị BHXH tỉnh có thông báo chính thức về số liệu chưa được thanh toán do vượt nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2018 sau khi trình BHXH Việt Nam. Đối chiếu số liệu và cho biết nguyên nhân chênh lệch số tiền trên. Đồng thời, cung cấp văn bản, phụ lục ... có liên quan số tiền hơn 4,8 tỉ đồng (nói ở trên). Việc BHXH tỉnh giảm trừ số quyết toán của năm 2019 vào kinh phí quyết toán của năm 2020 trong khi chưa có văn bản, thông báo chính thức trên cơ sở đồng thuận giữa các bên về số liệu giảm trừ.

BV cũng đề nghị BHXH tỉnh Cà Mau trong quá trình thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT cho đơn vị, cần củng cố các cơ sở dữ liệu, số liệu trước khi thanh toán. Tránh tình trạng đã thanh toán rồi lại giảm trừ vào quý sau, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn kinh phí hoạt động, cũng như kế hoạch tài chính của đơn vị.

Trong văn bản của mình, BV đề nghị BHXH tỉnh làm rõ các vướng mắc đối với tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019 khi xác định tổng năm 2018 chưa bao gồm số tiền vượt nguồn đang chờ thanh toán.

Bên cạnh đó, BVĐK tỉnh Cà Mau cũng đề nghị BHXH tỉnh có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT khi thực hiện chưa đúng luật BHYT. Việc chậm trễ thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý tài chính, hoạt động KBCB và gặp khó khăn khi cần số liệu báo cáo theo quy định.
 
Top