Cả năm đen như cầy, các bác rành luật giúp em với.

Top