các bác cho em hỏi mấy cái super theart giờ nằm ở đâu vậy ạ??

h k có box riêng cho siêu thớt nữa nên phải vào từng box để tìm thôi fen

siêu thớt ở f17 này chủ yếu là mấy thớt spam nhảm, mỗi hôm sẽ trồi lên vài lần, khỏi phải tìm chi cho mệt

còn siêu thớt chất lượng hiện h đang trôi dạt bên f33, 38, 39, 63, 64, 65, 66, cứ vào là thấy ngay
 
h k có box riêng cho siêu thớt nữa nên phải vào từng box để tìm thôi fen

siêu thớt ở f17 này chủ yếu là mấy thớt spam nhảm, mỗi hôm sẽ trồi lên vài lần, khỏi phải tìm chi cho mệt

còn siêu thớt chất lượng hiện h đang trôi dạt bên f33, 38, 39, 63, 64, 65, 66, cứ vào là thấy ngay
Đúng là toàn nhảm
 

map and map

Junior Member
h k có box riêng cho siêu thớt nữa nên phải vào từng box để tìm thôi fen

siêu thớt ở f17 này chủ yếu là mấy thớt spam nhảm, mỗi hôm sẽ trồi lên vài lần, khỏi phải tìm chi cho mệt

còn siêu thớt chất lượng hiện h đang trôi dạt bên f33, 38, 39, 63, 64, 65, 66, cứ vào là thấy ngay
Hùi trước ở phiên bản cũ em thấy có cái super thread riêng giờ thì ko thấy nữa
 
h k có box riêng cho siêu thớt nữa nên phải vào từng box để tìm thôi fen

siêu thớt ở f17 này chủ yếu là mấy thớt spam nhảm, mỗi hôm sẽ trồi lên vài lần, khỏi phải tìm chi cho mệt

còn siêu thớt chất lượng hiện h đang trôi dạt bên f33, 38, 39, 63, 64, 65, 66, cứ vào là thấy ngay
Chắc chắn ngày thứ 2 và thứ 6 sẽ trồi lên 2 thớt.
 
Top