Các bác hay nhận tin nhắn của gái có chồng?

boyconzin

Senior Member
Nếu gái có chồng mà nhắn tin cho các bác ngoài chuyện công việc, giờ hành chính, thì các bác xử lý sao?
 
Top