Các beer club tràn ra đường Phạm Văn Đồng

P.q.phong101

Senior Member
Đường này nhớ mấy năm trước đi qua tí thì tông phải con lợn đê chạy rông. Mùi đám lợn này thì kinh thôi rồi.
 
Top