Các người đẹp Việt trải nghiệm cà phê thiền trong 24h

The Script

Senior Member
:cry:đm con trym của Qua đắc đạo rồi. A di đà Qua
Còn phải lói

khotruyen.net.jpg
 

Crossbow

Senior Member
Fen nào cho tôi xin lại đống ảnh khoá tu của Qua cùng dàn hoa hậu, người mẫu với đống siêu xe với

via theNEXTvoz for iPhone
 

Gấu Xám

Senior Member
Muốn thật sự thưởng thức cà phê giác ngộ của Qua, các em cần thoát tục trước khi uống.
Có nghĩa là thoát y toàn bộ, truồng 100%, vào ngồi xếp bàng trên giường Ngọc bạch của Qua trong hang đá Thông Thiên Giới...
Sau khi uống phải thực hiện đủ 69 tư thế bạch bạch bạch cùng Qua...
Sau đó các em sẽ lên đỉnh, ụa lộn chứng ngộ.
:boss:
 
Top