Các nước Mỹ Latin đòi bồi thường thiệt hại do COVID-19, Trung Quốc đáp: 'Trò hề'

bondeptrai11a

Senior Member
Tốt nhất chia ra mà bồi thường.
Thằng Trung Quốc bồi thường biến thể gốc
Thằng Anh bồi thường biến thể Alpha
Thằng Ấn Đụ bồi thường biến thể Delta
Thằng Nam Phi bồi thường biến thể Omicron
 

genius1

Senior Member
Tốt nhất chia ra mà bồi thường.
Thằng Trung Quốc bồi thường biến thể gốc
Thằng Anh bồi thường biến thể Alpha
Thằng Ấn Đụ bồi thường biến thể Delta
Thằng Nam Phi bồi thường biến thể Omicron
Nam Phi có 2 biến thể mà =]]
 
Top